Arvin, initiativtagare och Linda, talare på manifestationen

Manifestationen "Nej till nedskärningar inom vården" Lördag den 17:e september, Gustav Adolfs Torg, Göteborg.

Mina forna kollegor på ortopeden, SU/S.

Göta Lejons orkester spelade under tågets färd mot Götaplatsen.

Annonser